Bazı kelimeler: Aşk*

Kandan yoğun, ışıktan yakıcı olan bu duygu nedir? Geçmişin tüm pişmanlıklarını, geleceğin tüm belirsizliğini umursatmayan; yıkıcı olanı göze aldıran bu kelepçe nedir? Belki en yakınından, annenden, davandan, kendinden vazgeçirten bu sihir nedir? Tutkuları söndüren, tutkuları harlayan bu yakıt nedir? Kahve telvelerinden, derin el çizgilerinden, katrandan rüyalardan, kara kadınlardan, yalanlardan medet umduran bu tutulma nedir?

Okumaya devam et “Bazı kelimeler: Aşk*”

Bazı kelimeler: Mücadele*

Mücadele kelimesinin köküne inersek “cidal” kelimesine rastlarız. Kubbealtı lugâtine göre mücadele şöyle açıklanmış:

“(ﻣﺠﺎﺩﻟﻪ) i. (Ar. cedel “tartışmak”tan mucādele)

1. Bir mesele üzerinde karşılıklı tartışma, uğraşma, didişme: Orada parlamentoda iktidarla muhâlefet birbiriyle münâkaşa, hatta mücâdele eder (Burhan Felek). Manzûmenin züppe vâli ile ilgili kısmında mektepli medreseli mücâdelesiyle de karşılaşıyoruz (Kaya Bilgegil). Okumaya devam et “Bazı kelimeler: Mücadele*”